| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
5.i 6.okt. 2000

"Prvi sarajevski neurološki dani"
sa međunarodnim učešćem,

Održani u prepunom amfiteatru Kliničkoga centra univerziteta u Sarajevu
od 05. do 06. oktobra 2000. godine.

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.