| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
26.jan.2001

Osnovano Udruženje onkologa Bosne i Hercegovine

26.01. u Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu, u prisustvu brojnih liječnika koji se bave onkološkim pacijentima, dijagnostikom i liječenjem, održana Osnivačka konferencija Udruženja onkologa Bosne i Hercegovine. Prisutni su bili delegati iz cijele zemlje.
Za predsjednika udruženja izabrana Mr. med.sci Dr Hiba Bašić

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.