| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
9.febr.2001
TRANSPLANTACIJA BUBREGA U BiH DANAS
Prof. Dr Philippe Morel (Geneva)
tokom predavanja u Sarajevu

Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Predavanja:

Prof. Dr Philippe Morel, Univerzitetska bolnica Ženeva

Tema:
" Donorna i kadaverična transplantacija bubrega"

   
Prof. Dr Senaid Trnačević i Doc. Dr Enisa Mešić
Interna klinika-odjel za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju KBC Tuzla

Tema:
"Iskustva sa transplantacijom bubrega u Tuzli"
Prof. Dr Sreten Bošković
Tema:
"Iskustva u living transplantaciji bubrega u UMC-u Sarajevo"
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.