| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk
24.mart.2001

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

U svijetu godišnje umre 30 miliona ljudi od ove teške, ali izlječive bolesti. "Broj oboljelih od tuberkuloze stalno je u porastu, kako u svijetu, tako i u našoj zemlji", rekla nam je Prof. dr Z.Dizdarević Nacionalni koordinaor za borbu protiv tuberkuloze FBiH

Vidi još:
NACIONALNI PROGRAM BORBE PROTIV TBC

Klinika za plućne bolesti i TBC

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealthBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.