| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk
01. novembar 2001.

ORDINACIJA ZA BOLESTI SRCA

Otvaranje i početak rada ordinacije eminetnoga kardiologa
Doc.dr sci. Amile Arslanagić.

ORDINACIJA ZA BOLESTI SRCA počela je sa radom od 01. novembra 2001. u ulici Hamdije Kreševljakovića 19 (bivša Dobrovoljačka ulica - zgrada Hidrogradnje). Na raspolaganju su sljedeće dijagnostičke metode:

• EKG
• 24 satni EKG (Holter monitoring)
• 24 satno mjerenje krvnog pritiska
• laboratorijsko određivanje šećera u krvi, ukupni holesterol, trigliceridi, protrombinsko vrijeme (INR).
• Davanje intravenske i intramuskularne terapije

Radno vrijeme ordinacije od 16 do 19 sati.
Kontakt telefon +387 33 443 909, mob. +387 66 136 344

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealthBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.