| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
14. septembar 2001.
Posjeta švedskih ljekara BiH

U organizaciji IOM-a, švedski medicinski timovi ponovno posjećuju našu zemlju. Planirani su susreti sa domaćim ljekarima, predavanja, te zajednički tretman pacijenata, a realizuju se tokom septembra 2001.godine. Za ovo vrijeme, vršiće se procjena pacijenata čija priroda bolesti zahtijeva medicinske zahvate u Švedsko i ugovarati njihova medicinska evakuacija u ovu zemlju. Ekipe specijalista otorinolaringologa, oftalmologa i ortopeda će ovoga puta posjetiti Kliničke centre u Sarajevu, Banjaluci i Tuzli.

TUZLA
Ove jeseni planirano je da švedski medicinski tim posjeti Klinički centar Tuzla u periodu od 17. do 21. septembra 2001 godine. Članovi tima su: Dr. Rune Hedlund i sestra instrumentarka. Dr. Rune Hedlund će se pridružiti timu domaćih stručnjaka i operisati četiri već ranije (u maju ove godine) određena pacijenta. Dr. Rune Hedlund iz Univerzitetske bolnice u Štokholmu, je veoma stručan hirurg koji se bavi posebno operacijama skolioze kičme.

SARAJEVO
Švedski medicinski tim će od 9 do 21 septembra biti u posjeti Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu . Članovi medicinskoga tima će, zajedno sa domaćim ljekarima, tretirati pacijene. Fokus je stavljen na hirurgiji srednjega uha, i grkljana, hirurgiji oka, te audiologiji. Za ovo vrijeme vršiće se ocjena pacijenata čija priroda bolesti zahtijeva medicinske zahvate u Švedskoj.
ORL (otorinolarignološki) tim za hirurgiju srednjega uha će boraviti i raditi u KCUS-u od 09. do 14. septembra. Članovi tima su:
- Dr. Henrink Harder
-
Dr. Bjorn Viklund
-
Ms. Gunnila Bergfeldt

Na zahtjev ORL klinike Dr. Stig Arlinger - audiolog će također učestvovati u programu od 09. do 14. septembra.

ORL (otorinolarignološki) tim za hirurgiju grkljana (larynx) će posjetiti kliniku od 16.do 21.septembra.
Članovi tima su: ¨
- Dr. Maciej Tytor ¨
- Dr. Magnus Niklasson
- Dr. Torbjorn Johansson

Oftalmološki tim koji se bavi pedijatrijskom hirurgijom će posjetiti Kliniku od 09 - 14 septembra. Članovi tima su:
- Dr. Bjorn Johansson ¨
- Ms. Gunnel Andersson ¨
- Dr. Torbjorn Johansson

Oftalmološki tim koji se bavi vitroretinalnom hirurgijom će nakratko boraviti na Klinici 20. i 21. septembra. Članovi tima su:
Dr. Sven Jarkman ¨
Ms, Anika Lindberg

Koordinator švedskoga medicinskoga programa Dr. Ake Bjorn, Direktor of švedskoga migracionoga ureda Mr. Ruben Ahlvin i Dr. Szilard Istvan iz švedskoga medicinskoga programa za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, će također posjetiti KCUS i razgovarati sa njegovim rukovodstvom.

BANJA LUKA
U planu je posjeta švedskoga medicinskoga tima i Kliničkom centru Banja Luka.
ORL (otorinolarignološki) tim za hirurgiju grkljana (larynx) će boraviti i raditi na klinici 09.-14. septembra. Članovi tima su:
- Dr. Maciej Tytor
-
Dr. Magnus Niklasson ¨
- Dr. Torbjorn Niklasson

ORL (otorinolarignološki) tim za hirurgiju srednjega uha će boraviti i raditi od 16.-21. septembra. Članovi tima su:
- Dr. Henrink Harder ¨
- Dr. Bjorn Viklund
- Ms. Gunnila Bergfeldt

Oftalmološki tim koji se bavi vitroretinalnom hirurgijom će boraviti na Klinici od 09. do 21. septembra. Članovi tima su: ¨
- Dr. Sven Jarkman ¨
- Ms, Anika Lindberg

Oftalmološki tim koji se bavi hirurgijom katarakte i strabizmusa će boraviti od 16. do 21. of septembra. Članovi tima su: ¨
- Dr. Bjorn Johansson ¨
- Ms. Gunnel Andersson

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.