| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
14. septembar 2001.

Čast nam je pozvati Vas na 6.sastanak Udruženja otorinolarintologa i cervikofacijalnih hirurga Bosne i Hercegovine.
Sastanak će se održati u Sarajevu 14.09.2001 godine, u amfiteatru Kliničkog centra Univerzitea u Sarajevu, ul. Bolnička 25, sa početrkom u 10 sati.
Predjsednik udruženja Generalni direktor KCUS-a
Prof Dr Ifaketa Bušić-Zečević Doc. dr. Faris Gavrankapetanović

PROGRAM:

prof. Stig Erlinger
prof dr.sci.med. Henrik Harder

  • Noice induced hearing loss-risk criteria, hearingprotection, hearing conservation program
  • Hearing aids-benefits and limitations
  • Diagnostic test methods in audiology (ERA)
  • Equipment, procedure, sources of error
  • Implantable hearing aids devices bone anchored hearing aid, cochlear implants and implantable hearing aids for sensori neural hearing loos

Nakon predavanja biće upriličen koktel
Predavanja su na engleskome jeziku, organizirano je simultano prevođenje

Informacije o održanome predavanju >>>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.