| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
NOVOSTI 11. maja 2000. godine

 

NOVOSTI IZ ZDRAVSTVA
11. maj 2000.


U četvrtak 11.05.2000 godine u 18 časova u Narodnom pozorištu u Sarajevu, održan je stručni sastanak. Teme i predavači su bili :
1. Ministar zdravstva Kantona Sarajevo, Prof dr Zehra Dizdarević :
"Bronhalna astma - dijagnostika".
2. Prof dr Fadila Pavičić - Zagreb:
" Savremeni pristup terapiji astme u odraslih".
3. Prim.dr Eva Verona - Zagreb:
" Savremeni pristup terapiji astme u djece".

SASTANAK JE OTVORIO nj.e. GRAHAM HAND, AMBASADOR VELIKE BRITANIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
Organizator sastanka je Udruženje liječnika sabora Kantona Sarajevo i Međukantonalna farmaceutska komora u suradnji sa


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.