| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
20. decembar 2001.

U Sarajevu je promovisana knjiga "Onkologija" autora Prof.Dr Mirza Mušanović i Doc Dr Nermina Obralić sa saradnicima.

Promocija je održana u prelijepome ambijentu
Bošnjačkoga instituta, a promotor je bila Prof.Dr Zehra Dizdarević

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.