| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
05.mart 2002.
 


Ljekarske komore sarajevskoga i zeničko-dobojskoga kantona,
Udruženje pulmologa sabora ljekara BiH u saradnji sa
Tovarna zdravil "KRKA d.d." Novo Mesto - R. Slovenija
organizovale su stručni sastanak sa predavanjima na teme:

1. Alergijska oboljenja - klinički i terapijski pristup
Predavač: Prof dr sci med Zehra Dizdarević
pneumoftiziolog alergolog- klinički imunolog,
redovni profesor Medicinksoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 

2. Letizen - novi antihistaminik druge generacije
Predavač: Mr ph Tjaša Kordiš - Apih
Medicinsko farmaceutski centar KRKA Ljubljana
3. Pitanja, diskusije i koktel

Predavanja:
05.02.200. u 18 h, Dom Armije Sarajevo
06.02.200. u 17 h, Dom penzionera Zenica

Slike se predavanja u Sarajevu
   
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.