| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
24.april 2002.
Prezentacija firme Medical, General – Electric Medical Systems vodečeg svjetskog proizvođača dijagnostičkih uređaja sa slikovnim prikazom održana je u Holliday Inn-u 24.04.2002. U programu prezentacije imalo se priliku čuti o firmi Medical, autorizovanom distributeru za BiH , kao i o General Electricu i njegovom proizvodnom programu. Na ovom skupu predstavljanja je paleta ultrazvučnih dijagnostičkih uređaja kao i premijerno prikazivanje ultrazvučnog dijagnostičkog aparata VIVID 7 koji je u Štokholmu proglašen revolucionarnim aparatom u dijagnostici.
Detalji sa prezentacije >>>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.