| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
16.sept 2002.

Međunarodni tečaj " Kohlearni implantati "

U organizaciji: Klinike za bolesti uha, nosa i grla, KCU SARAJEVO, Instituta za nauku i razvoj i Ljekarske komore u Sarajevu je od 16.09-18.09.2002. održan Međunarodni tečaj: "Kohlearni implantati".
 
 
PROGRAM:
 
Ponedjeljak,16.09.02. 13:30-14:30 Registracija i ručak dobrodošlice
14:30-15:00 Svečano otvaranje
Pozdravna riječ
15:00-17:00 Predavanja po pozivu
1. E.Nakaš-lčindić, Sarajevo
Fiziologija sluha
2. A.Kapidžić, Sarajevo
Hirurška anatomija uha
3. S.Arlinger, Švedska, Linkoping
Dijagnostičke metode za rano otkrivanje nagluhosti i gluhoće
4. M.Morgner, Austrija, Beč
Indikacije za kohlearnu implantaciju
5. H.Harder, Švedska, Linkoping
Oprema i hirurška tehnika za kohlearni implanta
6. H.Harder, Švedska, Linkoping
Operativne i postoperativne komplikacije ugradnje kohlearnog implantata
7. .l.Blomgren, Švedska, Linkoping
Fitovanje kohlearnog implantata
8. J.Prihodova, Češka, Prag
Nukleus kohlear implant sistem faktori koji utiču na benefit od C.I.
9. I.Kurtagić, H.Vehabović, M. Kuzmanović-Jurčević
Rehabilitacija pacijenata sa ugrađenim kohlearnim implantatom
20:30 Svečana večera "BOSNALIJEK"
 
Utorak, 17.09.02. 09:30-13:30 Ugradnja kohlearnog implantata- direktni prenos operacije H.Harder, Švedska, Linkoping
13:30-14:30 Ručak
 
Srijeda, 18.09.02. 09:30-14:30 Ugradnja kohlearnog implantata- direktni prenos operacije A.Kapidžić, Sarajevo
13:30-14:30 Ručak
15:00 Zatvaranje kursa i podjela diploma
 
Za participiranje u ovom kursu Ljekarska-liječnička komora dodjeljuje 15 bodova za predavače i 10 bodova za slušatelje.
 
Sudionik sa registracijom dobija CD sa predavanjima, diplomu o pohađanju kursa, tri besplatna ručka i jednu večeru.
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.