| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
20.sept 2002.

TRITACE, ramipril simpozijum: "Uloga novih ACE inhibitora u savremenoj prevenciji i terapiji kardiovaskularnih oboljenja".

Aventis Pharma SarajevoU organizaciji: Aventis Pharma Sarajevo i Ljekarske komore kantona Sarajevo, u Domu Vojske FBiH je 20.09.2002 održan simpozijum "Uloga novih ACE inhibitora u savremenoj prevenciji i terapiji kardiovaskularnih oboljenja, sa osvrtom na ramipril - Tritace". U okviru simpozijuma su održana predavanja:
1. Prof Dr I. Zulić -Institut za farmakologiju i toksikologiju KCU Sarajevo
"Klinička farmakologija ramiprila"
2. Doc Dr V.Gerc - Klinka za bolesti srca i reumatizam KCU Sarajevo
"Kardioprotektivno i vaskuloprotektivno djelovanje ACE inhibitora u svjetlu HOPE studije"
3. Prim Dr mr D. Jasnić - Klinički odelek za kardiologijo Interne klinike Kliničkega centra Ljubljana
"Hronična srčana dekompenzacija: od definicije do liječenja"
  Detaljnije o  lijeku
 
 
Predavanja su održana u punoj dvorani Doma Armije i zainteresovala su brojne prisutne ljekare
Nakon predavanja priređen je koktel uz prijatno druženje
Uvecano
Tim Aventis Pharma Sarajevo
Još nekoliko detalja sa i oko simpozijuma. Pritisnite da dobijete uvečanu fotografiju!
1
  Pritisni !  
 
2
  Pritisni !  
 
3
  Pritisni !  
 
4
  Pritisni !  
 
5
  Pritisni !  
 
6
  Pritisni !  
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.