| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
30.sept 2002.

Simpozijum: "Novi pravci u terapiji malignih oboljenja".

Aventis Pharma SarajevoUdruženje onkologa BiH u saradnji sa Aventis Pharma Sarajevo organizovali su u Sarajevu 30.09.2002. godine u amfiteatru KCUS- a simpozijum: "Novi pravci u terapiji malignih oboljenja" U okviru simpozijuma su održana predavanja:
1. Prof Dr A. Roth: "Savremeni pristup u liječenju kolorektalnog karcinoma "
2. Dr S. Bešlija: "Novi pristup u terpiji karcionoma dojke"
3. Mr. sci med. Dr. H. Bašić: "Docetaxel u tretmanu metastatskog karcionma dojke"
Moderator skupa: Doc Dr N. Obralić
 
 Nakon simpozijuma održana je godišnja skupština Udruženja onkologa BiH.
1. Izvještaj o radu Udruženja je podnijela Mr. sci med. Dr. H. Bašić, Predsjedavajući Skpštine Udruženja
2. Izvještaj o radu izvršnog odbora Udruženja onkologa BiH, Doc Dr N. Obralić - Predsjednik izvršnog odbora
3. Finansijksi izvještaj, Dr S. Bešlija - Sekretar Izvršnog odbora
4. Predstavljanje Vodića za tretman karcinoma dojke, Mr. sci med. Dr. H. Bašić
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.