| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
29.jan 2003.
Promocija specijalista
U amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, promovisani su specijalisti koji su specijalizirali tokom 2002. godine. Od dvanaest specijalista, bila su čak četiri neurohirurga. To je još jedan od razloga što se naredna godina može proglastiti godinom neurohirurgije.
 
 
Detalji sa svećanosti
 
 
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.