| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
2002
20.11.2002 u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu, promovisana je knjiga IMUNOLOGIJA, grupe autora.
12.-14.11.02 u Sarajevu održan Kongres pedijatara BiH sa međunarodnim učešćem.
31.10.02 u Narodnom pozorištu u Sarajevu je održano predavanje: "Najveći napredak u liječenju astme". Predstavljen je lijek Seretide firme GlaxoSmithKline.
18.10.02 Svjetski dan menopauze
15.-18.10.02 u Srajevu održan MEDICOP-Sajam medinske opreme
30.09.02 u Sarajevu je održan smpozijum "Novi pravci u terapiji malignih obljenja " i Godišnja skupština Udruženja onkolga BiH
20.09.02 u Sarajevu je održan smpozijum "Uloga novih ACE inhibitora u savremenoj prevenciji i terapiji kardiovaskularnih oboljenja"
16.-18.09.02 u Sarajevu je održan Međunarodni tečaj: "Kohlearni implantati".
29-31.05.02 u Sarajevu održan Prvi kongres gastroenterologa BiH sa međunarodnim učešćem
21.05.02 u Sarajevu - promocija knjige "Duhovnost i mentalno zdravlje"
12.05.02 Dan sestrinstva, svečanost u Domu Armije u Sarajevu 13.05.2002
9.05.2002 u Tuzli osnovana Asocijacija neurohirurga Bosne i Hercegovine
9.-12.05.2002 u Tuzli održan Prvi bosnakohercegovački kongres neurologa sa međunarodnim učešćem
24.-28.04.02. u Sarajevu - Druga Internacionalna škola "Principi, tehnika rada i klinička primjena kolor Dopplera"
24.04.02.u u Holliday Inn-u firma Medical d.o.o. iz Mostara, prezentirala General – Electric Medical Systems.
06.04.02. u Sarajevu u BKC Forever Living Products za Bosnu i Hercegovinu održao "Grand Opening"
5.3.2002 u Sarajevu i 06.03.2002 u Zenici
Stručni sastanak. Teme: Alergijske bolesti i Letizen


2002. godina

Novosti iz zdravstva i medicine

Dr Kemal Dizdarević je na natječaju koji organizira Kongres neurohirurga Amerike (CNS) bio selektiran kao dobitnik kompetitivne Internacionalne stipendiju iz neurohirugije u sklopu koje je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama.

Također, u sklopu neurohirurškog treninga Dr. Dizdarević je redovno vršio mikroneurohirurške kadaver disekcije ( tj. obavljao trening na specijalno pripremljenim leševima)

Interesantno je napomenuti da ova Internacionalna stependija CNS-a nosi naziv po jednom od najznačajnijh neurohirurga u historiji ove delikatne kliničke discipline - Japanca Kenichiro Sugite - a ista se dodjeljuje jednom kandidatu iz čitavog svijeta (van USA i Kanade) tokom dvogodišnjeg vremenskog perioda. Selekcija je stroga i uključuje niz preduslova i faktora, a može je dobiti samo onaj kandidat za kojeg Kongres neurohirurga procijeni da ima potencijal od kojeg njegova lokalna neurohirurška zajednica može imati koristi, kako u praktičnom smislu tako i u socijalnom kontekstu, što znaci da se od kandidata eksplicitno očekuje da pokrene pozitivne procese u svojoj domicilnoj neurohirurškoj komuni.     (vidi desno !?)

Kao dobitnik stipendije Dr Dizdarević je bio počašćen boravkom na godišnjem skupu Kongresa neurohirurga Amerike u Filadelfiji gdje je kompletirao dodatni trening kurs na kadaverima (kadaver - leš).
 


BOLEST SDA NAPADA ZDRAVSTVO Faruk Konjhodzic, Kemal Dizdarevic, Zehra Dizdarevic, Faris Gavrankapetanovic, Abdulah Konjicija, Midhat Haracic... samo su neki od poznatih sarajevskih ..

Nezavisni magazin BH DANI - ONLINE Bolest zdravstva: Dr. Kemal Dizdarević, šef Klinike za neurohirurgiju, ... Kemal Dizdarević u Kliničkom centru Sarajevo slovi za šefa koji teroriše kolege

Nezavisni magazin BH DANI - ONLINE Bolest zdravstva: Dr. Kemal Dizdarević, šef Klinike za neurohirurgiju, traži otkaze svojih kolega. Mama ministrica i sin šef. Belma Bećirbašić

• Nezavisni magazin BH DANI - ONLINE: Kemal Dizdarević, optužio kolegu za pokušaj ubistva!

Google

Dr Kemal Dizdarević boravio na Keio Univerzitetu,Tokyo, Japan

 

PRETRAŽIVANJE

 


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2005, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.