Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
2003
Doktorati i magisteriji 2003
20. 02. 03 u Tuzli je mr.sci. dr Izet Pajević, neuropsihijatar, odbranio doktorsku disertaciju
06. 02. 03 u Tuzli je prim.dr Mevludin Hasanović, neuropsihijatar. odbranio magistarski rad
18.12.03. Naš stručni saradnik Dr. J.Đelilović-Vranić odbranila doktorsku disertaciji iz neurologije na KCUS
Psihijatrija
Prvi kongres Psihijatara Bosne i Hercegovine održan je u Sarajevu od 02. do 04.10.03. godine
Religija i zdravlje i nauka
02.04.2005. u Zagrebu održan Internacionalni, simpozij "VJERA I ZDRAVLJE, ULOGA DUHOVNOSTI U MODERNOJ MEDICINI I PSIHOLOGIJI".
1.04 2006 u amfiteatru Franjevačke teologije u Sarajevu održan Prvi međunarodni bioetički simpozijum: "Integrativna bioetika i izazovi savremene civilizacije".
Prim Mr.sci. Dr Mevludin Hasanović, spec.neuropsihijatar
Pravo nerođene djece na život i Kur´an
Odnos Kurana prema intimnom životu
Tesawwuf (sufizam dervišluk) srce Islama
6.Međunarodni kongres Svjestske Islamske asocijacije za mentalno zdravlje- Sažetak radova
HASANOVIĆ Mevludin ISLAMSKI PRISTUP U LIJEČENJU ALKOHOLIZMA, DEPRESIJE, SUICIDA I TRAUME
HASANOVIĆ Mevludin, HASANOVIĆ Ines-Azra ODNOS ISLAMA PREMA PROBLEMIMA OVISNOSTI
HASANOVIĆ Mevludin, PAVLOVIĆ Slobodan, SINANOVIĆ Osman PTSP ADOLESCENATA PROGNANIKA I POVRATNIKA NAKON RATA I REPATRIJACIJE
HASANOVIĆ Mevludin, SELIMBAŠIĆ Zihnet, SINANOVIĆ Osman, HUSAIN Syed Arshad .STRES REAKCIJE SARAJEVSKIH ADOLESCENATA NAKON USLOVA RATA I OPKOLJENOST


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

06.februar 2003. godine

Novosti iz zdravstva i medicine

06.februara 2003. godine u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Tuzli, Prim.dr Mevludin Hasanović odbranio je magistarski rad na temu: "Akulturacijski problemi školske djece i adolescenata u procesu repatrijacije".

Odbrana magistarskog rada
 Detalji sa odbrane magistarskog rad
 
 
 

 
MEDICAL doo
medicinska oprema i potrošni materijal. Zastupnik GENERAL ELECTRIC za BiH

• Mevludin Hasanović, Osman Sinanović, Slobodan Pavlović , Acculturation and Psychological Problems of Adolescents from Bosnia and Herzegovina during Exile and Repatriation CMJ 2005; 46: 105-115 [Full text - PDF].

Mevludin Hasanović, Osman Sinanović, Zihnet Selimbašić, Izet Pajević, Esmina Avdibegović , Psychological Disturbances of War-traumatized Children from Different Foster and Family Settings in Bosnia and Herzegovina; CMJ 2006; 47: 85-94 [Full text]

Mevludin Hasanović, Osman Sinanović, Izet Pajević, Esmina Avdibegović & Alija Sutović; POST-WAR MENTAL HEALTH PROMOTION IN BOSNIA-HERZEGOVINA; Psychiatria Danubina, 2006; Vol. 18, No. 1-2, pp 74-78 Abstract
- Full text.pdf

• Pajevic I, Sinanovic O. Hasanovic M: RELIGIOSITY AND MENTAL HEALTH, Psychiatria Danubina; 2005 No. 1-2 Vol 17-Abstract
- Full text.pdf

"Ovisnost o drogama"
uzroci i posljedice, prevencija i liječenje: multidisciplinarni pristup. Urednik Osman Sinanović. Tuzla : Behram-begova medresa 2001. 295 str.; 24 cm
6.Međunarodni kongres Svjestske Islamske asocijacije za mentalno zdravlje - WIAMH. Tuzla 13-15.august 1999.

Knjiga apstrakata

Knjiga abstrakata bh eng  Book of Abstracts

 

PRETRAŽIVANJE

 


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2007, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.