| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
07. apr.2003

Pliva Predstavnišvo Sarajevo" organizovala predavanja i predstavila novi lijek loratadinum - Rinolan

Sarajevo, 07.04.2003. u Kongresnoj dvorani hotela "Holiday Inn" Kantonalna farmaceutska komora, Ljekarska komora kantona Sarajevo i "Pliva Predstavništvo Sarajevo", organizovali su predavanja i promociju novog lijeka: loratadinum - Rinolan tablete i sirup. Teme predavanja su bile:
1. Prof dr. sci. Zehra Dizdarević "Alergijski rinitis - terapijski značaj antihistaminika"
2. Doc dr sci. Edin Suljagić - "Primjena loratadina u liječenju idiopatske hronične utrikarije"
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.