| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
6.maj 2003.
Delegacija Kraljevine Švedske posjetila KCUS, Razgovrano o nastavku medicinskog programa za BiH u okviru IOM-a
06.05.03.u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu posjetila švedska delegacija. Obišli su nekoliko klinika i na licu mjesta vidjeli rezultate dugogodišnje saradnje na polju naučne i tehničke razmjene, te pomoći pacijentima iz naše zemlje u okviru medicnskog programa IOM-a.
 
Delegacija je između ostalih posjetila i neurohiruršku kliniku, zadržavši se posebno u jedinici intenzivne njege ove klinike. Šef neruohirurške klinike, Prim. dr sci Naim Kadić, spomenuo je, da je ova jedinica bila težnja i san neurohirurga, koji su osnovali ovu kliniku prije tri decenije. O značaju same Jedinice neurohirškoga intenzivnoga menadžmenta govorio je šef jedinice, neurohirurg dr Kemal Dizdarević. koji je spomenuo da je začetak ideje o formiranju ove jedinice dao švedski neurohirurg dr Jan Hilman.
O ovoj temi smo ranije pisali: Dr Jan Hillman: "Značaj postoperativne intenzivne njege u tretmanu neurohirurških pacijenta. Predavanje održano u Sarajevu 27.09.2000.
  12.09.2001. Švedska delegacija posjetila postoperativnu intenzivnu njegu Neurohirurške klinike
  Dr Kemal Dizdarevic : "Elaborat prijedloga Projekta formiranja Neurohirurške jedinice intenzivne njege unutar Klinike za neurohirurgiju Klinickog centra Univerziteta u Sarajevu"
  Otvorena novoformirana Neurohirurška jedinice intenzivne njege
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.