| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
13.maj 2003.
Dan nuklearne kardiologije na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu

WORKSHOP " DAY OF NUCLEAR CARDIOLOGY "
6. juni 2003. god. - 6th of June 2003 11.00 a.m.. Organizovali su - organised by:

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE - Academy of Science and Art of Bosnia and Herzegovina
UDRUŽENJE ZA NUKLEARNU MEDICINU BOSNE I HERCEGOVINE - Association of Nuclear Medicine of Bosnia and Herzegovina
UDRUŽENJE KARDIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE - Association of Cardiologists of Bosnia and Herzegovina

Predavanja i diskusija: Lectures and Round Table Discussions:

1. Prof.dr. M.Milčinski: Perfuziona scintigrafija miokarda: kako i kada?
Myocardial perfusion scintigraphy: how and when?
Klinički centar, Odjel nuklearne medicine, Ljubljana, Slovenija
2 . Prof.dr. A. Cuocolo: Kliničko donošenje odluke: uloga nuklearne kardiologije
Clinical decision making: The role of nuclear cardiology
University Clinic, Department of Nuclear Medicine, Napoli, Italy
3. Dr. A. Begic: Perfuziona scintigrafija miokarda: naša iskustva
Myocardial perfusion scintigraphy: our experiences
KCU institut za nuklearnu medicinu, Sarajevo, BiH
4.Dr. N. Živković: Radionuklidna ventrikulografija: naša iskustva
Radionuclide ventriculography: our experiences
UKC Odjeljenje za nuklearnu medicinu, Tuzia, BiH

U programu je bila i kratka posjeta i prezentacija na Institutu za nuklearnu medicinu KCU Sarajevo
Short visit and presentation at the Institute of Nuclear Medicine Clinical Centre University of Sarajevo

Moderator: Doc.dr.E.Kučukalić-Selimović
Mjesto održavanja - Venue: Amfiteatar Klinickog centra Univerziteta u Sarajevu, Bolnicka 25, Sarajevo. - Amphitheatre of Clinical Center University of Sarajevo, Bolnicka 25, Sarajevo

Sponzori Sponsored by: GENOS Slovenija,
Bristol-Myers-Squibb Italy,
Siemens Sarajevo

 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.