| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
21.jul 2003.
" Prvi BiH workshop o hirurgiji baze lobanje i cerebrovaskularnoj hirurgiji " Sarajevo 21-22. 07. 2003

Predsjednik organizacionog odbora i moderator: Dr. Kemal Dizdarević
Članovi organizacionog odbora:
Prim. Dr. Naim Kadić,
Prof. Dr. Fuad Šišić,
Prof. Dr. Kemal Čustović
Prof. Dr. Bećir Heljić
Dr. Merim Omerhodžić,
Dr. Nermina Iblizović
Dr. Elvira Hasanović
Predavanja se održavaju u NIR-u Pozvani: neurohirurzi BiH, neurolozi, vaskularni hirurzi, neuroanesteziolozi i ostali zainteresirani.
PROGRAM

21. 07. 2003.
Uvodna riječ: Doc. Dr. Faris Gavrankapetanović i Prim. Dr Naim Kadić
Prijepodnevni program:
Dr. Link, Mayo Clinic, Rochester/Minnesota:
1. Hirurški management askustičnog neuroma (The surgical management of acoustic neuroma)
2. Prisustupi na bazu lobanje kod kompleksnih cerebralnih aneurizmi ( The skull base approaches for the complex cerebral aneurysms)
3. Karotidna endarterektomija- hirurška tehnika i management ( The carotid endarterectomy - surgical techniques and management)
Prof. F. Šišić; Klinika za vaskularnu hirugiju KCUS, Sarajevo
1. Karotidna endarterektomija sa aspekta vaskularnog hirurga

Pauza, ručak (na Klinici za neurohirurgiju )

Poslijepodnevni program:
1. Micheal Link, Kemal Dizdarević :
Video prikaz mikrohirurške tehnike - video prezentacija operacija dr Linka (akustični neurinom-subokcipitalni pristup),
prof. Hillmana (akustični neurinom-translabirintni /subtemporalni pristup),
Prof. Yasargil (aneurizme MCA i PCoA-klasični pterionalni pristup)
2. Diskusija o mikroneurohirurškoj tehnici i pristupima na stražnju i srednju bazu lobanje

Zajednička večera u gradu.

22. 07. 2003
Prijepodnevni program:
Prof. Dr. Štenjo, predsjednik Centralnoevropskog neurohirurškog udruženja, Bratislava
1. Hirurška anatomija periselarne regije i tretman kraniofaringeoma (The surgical anatomy of perisellar region and and treatment of craniopharyngeoma)
2. Hirurški tretman petroklivalnih meningeoma i pristupi na petroklivalnu regiju ( The surgical treatment of petroclival meningiomas and skull base approaches to the petroclival region)
3. Hirurški tretman kavernoznih malformacija moždanog stabla i mozga (The surgical treatment of cerebral and brain stem cavernous malformation)

Pauza, ručak (na Klinici za neurohirurgiju)

Poslijepodnevni program:
1. Kemal Dizdarević: Video prikaz mikrohirurške tehnike - video prezentacija operacije Prof. Hillman (kraniofaringeoma-frontorbitalni pristup) i Prof. Yasargil (aneurizme ACA, ICA)
2. Kemal Dizdarević: Prezentacija značaja i tehnike mikrovaskularnog treninga na štakorima
3. Diksusija o mikroneurohirurškim pristupima na prednju bazu lobanje i praktična operativna demostracija.

Zajednička večera u gradu

25. 07. 2003
Počasno predavanje : Dr. Buxton-Thomas, King's College Hospital, London
1. Aplikacija funkcionalnog imaginga mozga u kliničkim neuronaukama : PET i SPECT ( The application of the functional brain imaging in the clinical neurosciences: PET i SPECT)

 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.