| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
21.sept 2003.
"1. BiH Simpozijum o traumi kičme i mozga sa internacionalnim učešćem" Sarajevo 20 - 21. 09. 2003

Predsjednik organizacionog odbora i moderator: Dr. Kemal Dizdarević
Članovi organizacionog odbora: Prim. Dr. Naim Kadić.
Predavanja su održavana u u amfiteatru KCU u Sarajevu.
GOSTI PREDAVAČI :

1. Univ.Doz.Dr.Med. Martin Rusnák, Csc
Executive Director,
Internationale Gesellschaft zur Erforschung von Hirntraumata
(International Neurotrauma Research Organization)
Mölkergasse 4/3, A-1080 Wien, Austria

2. Dr. med. Bronek Boszczyk, neurosurgeon
Member of the Spine Society of Europe
Neurochirurgie, BG-Unfallklinik Murnau
Prof. Küntscher Str. 8, 82418 Murnau, Germany

3. Dr. med. Stefan Hauck, orthopaedic surgeon
Member of the Spine Society of Europe
Neurochirurgie, BG-Unfallklinik Murnau
Prof. Küntscher Str. 8, 82418 Murnau, Germany


PROGRAM SI
MPOZIJA: 
20.09. 2003.

Uvodna riječ:
Doc. dr. sci. Faris Gavrankapetanovic, direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu,
Prim. dr. sci. Naim  Kadic, šef  Klinike za neurohirurgiju  10 –10:30 

1. Evidence based medicine and neurotrauma
    (Medicina bazirna na činjenicama i neurotrauma) 
    Doc.Dr. Martin Rusnák 10: 30  – 11: 30 sati

2. B&H and The International project of neurotrauma
    BiH i internacionalni projekt za neurotraumu
    Dr Kemal Dizdarevic, nosilac projekta ispred BiH 
    12:00 – 12 : 20

Učesnik projekta ispred BiH je i dr Merim Omerhodžić, neurohirug iz Sarajeva

21. 09. 2003 

3. Fracture management of the thoracic and lumbar spine.
    (Menadžment fraktura torakalne i lumbalne kičme) 
    Dr. Stefan Hauck;  9:00 - 9: 30

4. Pathological fracture management by vertebroplasty and kyphoplasty.
    (Menadžment patoloških fraktura vertebroplastikom i kifoplastikom)
    Dr.Bronek Boszczyk, najveća serija kifoplastika u Evropi;  9:30 - 10:00

5. Cervical fracture management
     (Menadžment cervikalnih fraktura)
     Dr.Bronek Boszczyk 10 :15- 10:30

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.