| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
18.dec 2003.
Doktorska disertacija iz neurologije

Naš stručni saradnik, Mr.Sc.Dr. Jasminka Đelilović-Vranić, neurolog Klinike za neurologiju KCUS-a, je 18.decembra 2003. godine odbranila doktorsku disertaciju: "Evaluacija funkcionalnih testova cirkulatornih poremećaja color Dopplerom u arterijama vertebrobazilarnog sliva".

Komisija u sastavu: Akademik Faruk Konjhodžić (mentor), Prof Dr. Muhamed Gavranović (predsjednik komisije), Prof Dr. F.Dilberović (član komisije i Prof Dr. Dželaludin Kantardžić (oponent) pohvalno se izrazila o stručnoj vrijednosti rada i njegovoj originalnosti. Istaknuta je činjenica da rezultati istraživanja imaju veliku vrijednost i upotrebljivost u praksi.
Članovi porodice, te brojne kolege i prijatelji su pratili izlaganja i.....
i... radovali se uspješnoj odbrani disertacije.
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.