| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
30.dec 2003.
Otvorena intenzivna njega za tretman pacijanata sa opekotinama.

30.12.2003. na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS-a otvorena je intenzivna njega za tretman pacijenata sa opekotinama. Ovo specijalizovano odjeljenje ima previjališta i sobe za inetenzivnu njegu.

U prisustvu brojnih gostiju i zvanica vrpcu su presjekli Predsjednik upravnog odbora KCUS-a, Prof.Dr. Mithat Haračić i jedan od prvih pacijenata koji je tretiran od opekotina na ovoj Klinici tokom rata.
Podsjećamo na brojne nesreće koje su sarajlije iskusile tokom ratnih godine, a koje su bile vezane za improvizovane plinske instalacije. Svi unesrećeni su zbrinuti na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu kliniku KCUS-a.
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.