| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
16.april 2004.
Otvoren 2.Kongres medicinske informatike BiH sa međunarodnim učešćem
U sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, 16 i 17.aprila 2004.godine održava se Drugi kongres medicinske informatike BiH sa međunarodnim učešćem pod nazivom: "Novi trendovi u zdravstvenoj informatici". Sponzor skupa je bio "Bosnalijek"

Nakon otvaranaj Kongresa, održana su uvodna predavanja. O razvoju inforamcionog sistema u medicini i o iskustvima iz svojih zemalja, između ostalih predavača, govorili su Assa Reichert (Izrael) i John.S.Bryden (Škotska).

Prvog dana Kongresa, u popodnevnim sahatima, održana je promocija knige Prof.dr. Izeta Mašića: "Korjeni medicine i zdravstva u Bosni i Hercegovini".
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.