| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
28.april 2004.
Promocija knjige akademika Grujice Žarkovića: ""Zdravstvena politika i upravljanje zdravstvenim sistemom u zemljama bivše Jugoslavije"

28.04.2004. U sali Akademije nauka i umjetnosti BiH promovirana knjiga "Zdravstvena politika i upravljanje zdravstvenim sistemom u zemljama bivše Jugoslavije" akademika Grujice Žarkovića


Knjigu je izdalo odjeljenje medicinskih nauka ANU BIH
Osvrt na knjigu su dali Slobodan Loga, dopinisni član ANU BiH, Prof.dr. Zijad Bešlagić i autor akademik Grujica Žarković.

 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.