| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
17.jun 2004.
Stručno predavanje NOVOSEVEN rekombinirani faktor koagulacije VIIa

Ljekarska komora Kantona Sarajevo u saradnji sa danskom farmaceutskom kompanijom Novo Nordisk, predstavništvo za BiH, 17.06.2004. godine u amfitatru KCUS-a, organizuje stručno predavanje na temu:
NOVOSEVEN rekombunantni faktor koagulacije VII a.

Dnevni red:

SAVREMENI KONCEPT TRETMANA FAKTORA VII a
Prof. dr. M. Haračić - Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH

POČETNA KLINIČKA ISKUSTVA TRETMANA FAKTOROM VII a - PRIKAZ SLUČAJA
Prof.dr. A. Durić - KCU Sarajevo i

POUZDANA KONTROLA KRITIČKIH KRVARENJA
Zdenko Stanić - Novo Nordisk, Predstavništvo za Hrvatsku, Zagreb

 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.