| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


 
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
 
F r e s e n i u s
K a b i
 
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija
 
 
N U T R I T I V E
Online izračunavanje dnevnih potreba i planiranje ishrane pacijenata
 
Preparati za enteralnu ishranu
 

PREHRANA BOLESNIKA > Novosti

11.-14.septembra 2004 u Kongresnom centru u Lisabonu, Protugal, održana godišnja konferencija ESPEN-a - Evropskog udruženja za kliničku ishranu i metabolizam.

Konferencija je okupila brojne učesnike, ljekare različitih specijalnosti, nutricioniste, medicinske tehničare, te istraživače iz brojnih zemalja svijeta kao i proizvođače gotove hrane za kliničku primjenu.

Osobito veliki broj učesnika bio je iz nordijskih zemalja, Japana, Holandije, Njemačke, Turske...

Naglašeno je da je pravo na kvalitetnu ishranu temeljno ljudsko pravo, proizašlo iz deklaracije o ljudskim pravima.

Istaknuta je činjenica koju su brojna istraživanja pokazala, da su pacijenti u bolnicama podhranjeni. Dva su osnovna razloga za to: prvo da dolaze slabo uhranjeni, a drugo da se u mnogim zdravstvenim ustanovama ne obraća dovoljna pažnja na ishranu pacijenata. Ovo za posljedicu ima usporen oporavak i veće troškove bolničkoga liječenja.Ishrana na sondu


Sponzori:Izvještaj Savjeta Evrope za 2001

Povišena količina masnoće u krvi

Doze antioksidanata kod teško oboljlih pacijenata

Preparati za ishranu na sondu

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2005, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.