| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
22.dec 2004.
Dan radiologije

22.12.2004. u prostorijama Kliničkog Centra Univerziteta Sarajevo, u okviru DANA RADIOLOGIJE, Udruženje radiologa Sabora ljekara Bosne i Hercegovine održalo je godišnji stručni sastanak i godišnju konferenciju. Sponzor susreta bio je Samed doo iz Sarajeva.

Sastanak je održan u Velikom amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Radno predsjedništvo su činili: Prof. dr. Faris Gavrankapetanović, Prof. dr. Faruk Dalagija, Prof¸dr. Lidija Lincender, Doc. dr. Šerif Bešlić i Dr. Amela Sofić (umjesto otsutne Mr. sc. dr. Nermine Kantardžić ).

Prisutni uvaženi gosti: Prof. dr. Bećir Heljić, predsjednik Ljekarske - Liječničke komore Kantona Sarajevo, Prof. dr. Osman Durić, dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Dr. Bakir Nakaš, direktor Opće bolnice u Sarajevu, Prim. dr. Alija Mulaomerović, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, nastavnici Medicinskog, Stomatološkog fakulteta i Visoke zdravstvene škole, članovi menadžmenta KCUS, predstavnici Instituta za Farmakologiju, Patologiju i Biohemiju, počasni članovi Udruženja : Prof. dr. Fadil Čengić, Prof. dr. Antun Lovrinčević, Prof. dr. Džemila Čatić i Prof. dr. Mirza Mušanović, zatim kolegice i kolege specijalisti drugih specijalnosti , predstavnici firmi "SIEMENS", "BERG", "SCHERING" , radiolozi iz Bugojna, Travnika, Zenice, iz Opće bolnice u Sarajevu, iz Instituta za onkologiju, te zaposleni Instituta za radiologiu.

 • Nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine i dvije "muzičke numere" koje je izveo ženski vokalni ansambl "Alegra", SEDMI GODIŠNJI STRUČNI SASTANAK UDRUŽENJA RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE otvorila je riječima dobrodošlice i zahvalnosti za odziv, u ime radiologa našeg Udruženja i zaposlenih našeg Instituta, Dr. Amela Sofić. Napomenula je da ovaj skup održavamo u okviru proslave 110 godina KCUS i 105 godina radiologije u Sarajevu, odnosno u BiH.
  Potom je pročitala dva faksa koje su uz čestitanja i izvinjenje za sprijećenost da prisustvuju našem skupu zbog prethodno preuzetih obaveza, predsjedniku našeg Udruženja uputili Prof. dr. Zehra Dizdarević, kantonalna ministrica zdravstva i Prim. dr. Slobodan Trninić, generani direktor JU "DOM ZDRAVLJA" Sarajevo.
  Poslije odavanja pošte preminulim kolegama i saradnicima, Dr. Sofić je pozvala Prof. dr. Faruka Dalagiju da se u svojstvu predsjednika našeg Udruženja obrati skupu.

Uz izraze zahvalnosti svim prisutnim za odziv, srdačne pozdrave i dobrodošlicu, on je napomenuo da danas ne će biti govora o dobro poznatom, sve bržem razvoju i sve većim dostignućima savremene Radiologije u cjelini. Međutim, detaljnije će se govoriti o jednoj njenoj grani koja se također sve brže razvija i postiže sve bolje rezultate širom svijeta, a srazmjerno materijalnim pretpostavkama, postepeno i kod nas. Kako je najavljeno i u pozivnicama, riječ je o interventnoj radiologiji / IR /, te je prezentirao prvo, uvodno predavanje o ovoj opšte prihvaćenoj, veoma cijenjenoj, korisnoj i nadasve veoma rentabilnoj subspecijalnosti dijagnostičke radilogije.
Potom je uslijedila prezentacija šest predavanja o IR po organskim sistemima, odnosno radiološkim dijagnostikama. U području:

 • Neuroradiologije, Prim. dr. Zulejha Merhemić i saradnici,
 • Torakoradiologije, Doc. dr. Šerif Bešlić i saradnici,
 • Abdominalne dijagnostike, Prof. dr. Lidija Lincender i saradnici,
 • Urogenitalne dijagnostike, Dr. Amela Kuskunović i saradnici,
 • Muskuloskeletne dijagnostike, Dr.Besima Hadžihasanović i u području
 • Pedijatrijske radiološke dijagnostike, Mr. sc. dr. Amela Kuskunović.

Kako nije bilo diskusije po prezentiranim predavanjima, prešlo se na slijedeću tačku Dnevnog reda. Prema tradiciji, u znak zahvalnosti za doprinos razvoju i afirmaciji našeg Instituta, a povodom odlaska u penziju, uz najljepše želje za dobro zdravlje i dug život, Prim. dr. Ismetu Ćeriću i Prim. dr. Muhidinu Softiću, Zahvalnice i skromne poklone, uručili su Prof. dr. Faruk Dalagija i Prof. dr. Lidija Lincender. Radi se, kako je istaknuto, o našim cijenjenim, dragim i vrijednim kolegama, prvim subspecijalistima Muskuloskeletne dijagnostike u Bosni i Hercegovini, koji su zaslužni, ne samo za afirmaciju i razvoj ove dijagnostike, nego cjelokupne Dijagnostičke radiologije.
Potom se skupu obratio prigodnim kraćim govorom Prof. dr. Faris Gavrankapetanović, generalni direktor KCUS i Prof. dr. Faruk Dalagija, zahvalivši još jednom svim prisutnim, a posebno Prof. dr. Farisu Gavrankapetanoviću i počasnim članovima našeg Udruženja.


Nakon toga, Dr. Sofić se, u ime Udruženja i zaposlenih našeg Instituta, najsrdačnije zahvalila, zaželila sretne nastupajuće praznike i pozvala na prigodnu Zakusku za koju se zahvalila firmama sponzorima "SAMED" i "SIEMENS". Zamolila je radiologe da se za dvadesetak minuta ponovo okupimo radi održavanja Izborne konferencije.

Nakon zakuske i nešto duže pauze, članovi Udruženja su se ponovo okupili u Velikom amfiteatru i tokom pola sata održali Drugu izbornu konferenciju Udruženja. U Radnom predjedništvu Konferencije su bili: Prof. dr. Antun Lovrinčević, Prof. dr. Džemila Čatić, Prof. dr. Fadil Čengić, Prof. dr. Lidija Lincender i Prof. dr. Faruk Dalagija. Prema usvojenom Dnevnom redu, prvo su izabrane:
Kandidaciona komisija: Dr. Amela Kuskunovć, predsjednica, Dr. Besima Hadžihasanović, član i Dr. Muris Ibralić, član
i Verifikaciona komisija: Doc. dr. Hiba Bašić, predsjednica, Doc. dr. Melika Klančević, član i Doc. dr.Šerif Bešlić, član.

Dok su članovi Kandidacione komisije pripremali listu kandidata za izbor / reizbor / Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti, podnesena su dva izvještaja.Prvo, Izvještaj dosadašnjeg predsjednika Udruženja Prof. dr. Faruka Dalagije:
"Poštovane kolegice i kolege,
Cijeneći vaše vrijeme, ali i strpljenje, pokušaću što kraće sumirati aktivnosti Predsjedništva, odnosno svih članova našeg Udruženja, u protekla dva mandata. Ovaj relativno dugi put prešli smo zajedno, pa ću potsjetiti samo na ono značajnije.Kao što vjerovatno znate, ovih dana se navršilo punih osam godina od Osnivačke konferencije našeg Udruženja / održane 14. decembra 1996. godine /. Nakon prvog godišnjeg stručnog sastanka i prve godišnje konferencije Udruženja, 03.i 04. oktobra 1997. godine u Tuzli, osnovali smo Sekcije radiologa Tuzle, Zenice, Mostara, Sarajeva , Bihaća i Travnika. Do sada smo veoma uspješno organizovali dva Kongresa radiologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem: u Sarajevu 1999. i u Tuzli prošle godine. Kao što se sjećate, 11. marta 1999. godine, naše Udruženje je primljeno za ravnopravnog člana Evropske asocijacije radiologa.
Intersekcijske i / ili godišnje stručne sastanke također smo vrlo uspješno organizovali, nakon Tuzle, u dva navrata u Visokom i Bihaću, u više navrata u Sarajevu, zatim u Zenici,Travniku i Bugojnu.
Učestvovali smo na nekoliko Svjetskih kongresa radiologa, redovno učestvujemo na Evropskom, Hrvatskom, Slovenačkom i Makedonskom kongresu radiologa, kao i na brojnim nacionalnim kongresima drugih specijalnosti, na simpozijima, seminarima, stručnim sastancima, okruglim stolovima, školama, te na stručnim usavršavanjima u zemlji i inostranstvu. Naši članovi su referisali i objavili veoma brojne stručne i naučne radove, realizovali brojne projekte, objavili nekoliko udžbenika i monografija, pomogli u organizovanju Vanrednog studija za radiološki smjer u Visokoj zdravstvenoj školi.Nekolicina je stekla zvanje redovnog, zatim vanrednog profesora, docenta, višeg asistenta ili asistenta, magistra i / ili doktora nauka, primarijusa, specijaliste i subspecijaliste.
Aktivni smo u nastavi na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i Tuzli, na Stomatološkom fakultetu i Visokoj zdravstvenoj školi u Sarajevu, te u stručnim aktivnostima kliničkih centara, kantonalih bolnica, a povremeno i u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Ono što treba posebno istaknuti je da smo 07. 02. 2003., nakon upornih višegodišnjih insistiranja, konačno uspjeli izdejstvovati produženje specijalizantskog staža sa nevjerovatne tri na četiri godine. Ono što do sada nismo uspjeli, trebaju pokušati članovi novog Predsjedništva
Udruženja, u smislu proširenja saradnje sa radiolozima i eventualnog formiranja Sekcija radiologa u drugom Entitetu, zatim češćih sastanaka sa predsjednicima Sekcija i intenziviranja stručnih aktivnosti radiologa izvan Sarajeva, s tim da oba Instituta i dalje stoje na raspolaganju za sve vrste stručne, pa i naučne, odnosno edukativne pomoći radiolozima i saradnicima.
Posebno je potrebno što prije konačno utvrditi preuzimanje organizacije Trećeg kongresa radiologa Bosne i Hercegovine / 2007. godine / od strane kolega iz Mostara. Uz sve probleme i nedostatke u dosadašnjem radu, vjerujem da, bez lažne skromnosti, možemo reči,da spadamo među najaktivnija specijalistička Udruženja u našoj sredini. U nadi da ćemo nastaviti, pa i unaprijediti našu uspješnost, najljepše hvala svima koji su na bilo koji način tome doprinijeli a novom rukovodstvu puno sreće.

Ako bi trebalo izdvojiti i neke pojedince, onda su to svakako Doc. dr. Hiba Bašić, Prim.dr. Senada Sarihodžić, Prof. dr. Džemila Ćatić, Prof. dr. Lidija Lincender, Mr.sc.dr. Nermina Kantarđić, Prim. mr. sc. dr. Zoran Ličanin, Prim. dr. Ibrahim Fazlagić, Dr. Berka Begović, Dr. Zdravka Marijanović, Dr. Mirsad Seferović, Dr. Bekir Karčić, Dr. Hasib Jareb, te naša vrijedna Zijada. Još jednom najljepše hvala svima. Puno sreće povodom nastupajućih praznika, kolegama izvan Sarajeva i sretan put".

Potom je Prim. dr. Zoran Ličanin, dosadašnji blagajnik Udruženja, podnio kraćiFinansijski izvještaj i kao i do sada u više navrata, ponovo zamolio članove izvan Sarajeva da uplate zaostalu članarinu. Zatim je uslijedilo glasanje za predloženu listu kandidata, koja je jednoglasno usvojena u cjelini.
U novo Predsjedništvo Udruženja izabrani su:

 • Prof. dr. Lidija Lincender, predsjednica,
 • Dr. Goran Turjačanin i Dr. Zdravka Marijanović, podpredsjednici, u drugom mandatu,
 • Prim. dr. Zulejha Merhemić, sekretar i
 • Dr.Edin Herceglija, blagajnik.

  U Nadzorni odbor :
 • Prof. dr. Faruk Dalagija, predsjednik,
 • Prof. dr. Džemila Ćatić, član i
 • Dr. Mirsad Seferovć, član,

  te u Sud časti:
 • Prof.dr. Fadil Čengić,predsjednik,
 • Prof. dr. Antun Lovrinčević, član i
 • Prim. dr. Senada Sarihodžić, član.

Potom je Dr. Sofić čestitala svim novoizabranim poimenice i pozvala Prof. dr. Lidiju Lincender, novoizabranu predsjednicu Udruženja, koja se u kraćem obraćanju zahvalila na izboru i obečala da će pokušati nastaviti uspješno vođenje Udruženja, kao što su to činili prethodnici na čelu s Prof. dr. Farukom Dalagijom u proteklih osam godina, kome se zahvalila u ime svih članova Udruženja i u svoje ime.
Prof. dr. Lidija Lincender se kao i Dr. Sofić još jednom zahvalila svim prisutnim na učešću i zaželila sretne nastupajuće praznike.
Ovim je / oko 15.00 sati / završen još jedan skup našeg Udruženja i našeg Instituta uz još jedno hvala firmama sponzorima "SAMED" i "SIEMENS", odnosno Gosp.Dini Šehoviću i Gosp. Enesu Čengiću.

 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.