Novosti 2010
Novosti 2009
Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
Ishrana kod boelsti:
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


09.01.2012.
Hijerarhija potreba po Maslow-u

Abraham Harold Maslow

(1.aprila, 1908. - 8. juna 1970.) bio je američki psiholog koji je bio najpoznatiji po stvaranju Masloweve hijerarhije ljudskih potreba, teoriji psihološkog zdravlja koja se temelji na ispunjenju urođenih ljudskih potreba poredanih poprioritetu, a čiji vrhunac je u samoaktualizaciji. Maslow je bio profesor psihologije na Sveučilištu Alliant International, Sveučilištu Brandeis, Brooklyn Collegeu, Novoj školi za društvena istraživanja i Sveučilištu Columbia. Naglasio je važnost usredotočenja na pozitivne osobine ljudi, umjesto da ih tretiramo kao "vreću simptoma". Bio je zagovornik i utro je put "humanističkoj psihologiji". Istraživanje objavljeno 2002. godine, Maslow je svrstao kao desetog najcitiranijeg psihologa časopisa 20. stoljeća.

Maslovljeva piramida potreba
  

 

 


BOSNALIJEKU URUČENA OKOLINSKA DOZVOLA

BiH DOBIJA AGENCIJU ZA LIJEKOVE

INFARKT MIOKORDA

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2017, by HealthBosnia.com, ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt