| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
NOVOSTI 20. juna 2000. godine
NOVOSTI IZ ZDRAVSTVA
20. juni 2000.

 

U Narodnom pozorištu u Sarajevu održan je stručni sastanak, čija je tema bila
PREPARAT  "MEGAMIN"
Koordinator sastanka: Prof.dr Irfan Zulić

Predavači i teme:
Prof.dr Mislav Jurin,
Institut "Ruđer Bošković" Zagreb
a) Građa i primjena zeolita
b) Utjecaj Megamina na tumore u eksperimentalnih životinja

Prof.dr.Elvedina Kapić,
Institut za kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet Sarajevo
Farmakološko-toksikološka pozicija Megamina

Prof.dr. Jadranka Tocilj
Klinički bolnički centar "Firule" Split
Primjena Megamina u patofiziološkim stanjima i pri povećanim fizičkim naporima

Dr Merim Bezdrov
Ordinacija opće medicine Split
Primjena Megamina-prikazi pojedinačnih slučajeva

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.