| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
NOVOSTI 01. jula 2000. godine
NOVOSTI IZ ZDRAVSTVA
01. juli 2000.

sta lijeci akupunktura ?

Neuroimagining pomaže mapiranju mehanizama akupunkture

Positron emisiona tomografija (PET) i funkcionalna magnetna rezonanaca (fMRI) su najnovije dijagnostičke metode koje istraživači koriste da dokažu neurološke efekte akupunkture. Prema Dr. Zang-Hee Cho iz Univerziteta Californija u Irvine-u, ove metode su pokazale promjene na kori mozga koje su uslijedile nakon akupunkturne stimulacije i baciće više naučnog svjetla na ovu vjekovnu tehniku liječenja.
PET omogučava da, u određenom vremenskom periodu, pratimo iskorištavanje glukoze i kiseonika u različitim regijama mozga kao posljedicu akupunkturne stimulacije. Prema pomenutom istraživaču "...bićemo u mogučnosti da naučimo kako akupunktura djeluje na različite dijelove mozga, uključujući hipotalamus i moždano stablo".

Dr Cho je nedavno pred Američkim Nacionalnim Institutom za zdravlje, tokom konferencije o komplementarnoj i alternativnoj medicini u kardiovaskularnim, plućnim i bolestima krvi, prezentirao preliminarne rezultate svoga tima. Naveo je slučaj akupunturne stimulacije SJ5, akupunkturne tačke za koju se vjeruje da tretira bolesti uha. Neuroimaging uz pomoć PET i fMRI su pokazli da u slučaju auditorne (slušne) stimulacije i u slučaju stiulacije SJ5 dolazi do aktivacije auditivnog korteksa. (skušne kore).

"Prelimanrni nalazi su uzbuđujući i veoma interesantni zato jer ukazuju na upliv kore mozga u tretman bolesti akupunkturom", kaže dr Cho.

Ostale vijesti na ovu temu: Healthbosnia press: 01.08.2000. Akupunktura je obezbijedila odobrenje i preporuku BMA - BRITANSKOGA MEDICINSKOGA UDRUŽENJA
  Healthbosnia press: 07.10.2000 Akupunktura je metoda izbora u liječenju "teniskoga lakta"
  Healthbosnia press: 07.12.2000 Akupunktura je bolja u tretiranju intenzivne mučnine i povračanja kod trudnica od standardnih medicinskih metoda
   
AKUPUNKTURISTI
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.