| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


U hotelu "Tuzla" u Tuzli od 31.08 do 02.09.2000 godine održan je Prvi kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.

TEME KONGRESA :

  1. Ratna rehabilitacija
  2. Lezije perifernih nerava
  3. Fizkalna medicina i rehabilitacija u pojedinim medicinskim disciplinama
  4. Specifičnosti dječije rehabilitacije (roditelj-dijete-terapeut)
  5. Rehabilitacija u zajednici (CBR)
  6. Slobodne teme

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.