| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
16.-20.09.2001.

SVJETSKI KONGRES NEUROHIRURGA, SIDNEY, AUSTRALIA
 

Dr Kemal Dizdarević naš stručni savjetnik, prisustvovao je 12. Svjetskome neurohirurškome kongresu, u Sidneju, Australija, gdje je prezentirao stručne radove.
Sarajevski neurohirurzi su predstavili Bosnu i Hercegovinu na ovome Kongresu sa četiri zapažena stručna rada.
Predhodno je Dr Dizdarević boravio na mikrohirurškome kursu u Japanu.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.