| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Kongres pedijatara BiH sa međunarodnim učešćem održan je u Domu Policije u Sarajevu od 12.do14.11.2002. godine. U okviru Kongresa održan je 1.seminar pedijatrijskih medicinskih sestara
Brojni predavači su tokom trodnevnog Kongresa izložili stručne radove iz svih oblasti pedijatrije. Sesije sa usmenim izlaganjima paralelno su se održavale u dvije sale, dok su u holu prezentirani posteri.
Poster sesija Izložbeni paviljon Svečana večera Još fotografija

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.