| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
TEMA SEDMICE
7.nov. 2000

 

Marija Sklodowska Curie rođena je 07 novembra 1867. godine u Varšavi, Poljska. Bila je prva osoba koja je dobila dvije nobelove nagrade. Prvu nobelovu nagradu za fiziku je podijelila 1903 sa svojim mužam Pjerom i A.H.Bekerelom (Becquerel) za svoj rad na polju radioaktivnosti.
Drugu nobelovu nagradu za hemiju dobila je 1911. između ostaloga i za izolciju matalnoga radijuma. Njen rad na ovome polju doveo je do tehnika X -zraka i izotopa, nezamjenjivih u dijagnostici oboljenja.
Poznata je i kao majka nobelovca. Njena kčerka Irena Joliot-Curie je također dobila Nobelovu nagradu za hemiju 1935.
Umrla je 04. jula 1934. godine od posljedica radioaktivnoga zračenja.

Po Bosanski: polonijum / English: polonium | French: polonium | German: Polonium | Italian: polonio | Polish: polon | Spanish: polonio
Pronalazač  Marie Curie
Otkriven u  Francuska
Datum  18.07.1898
Porijeklo imena
Dobio ime po "Poljska - Poland" (državi u kojoj je rođena Marie Curie)
Opis
Polonijum prvi elemenat koji je otkrila Marie Sklodowska Curie 1898. godine, dok je tragala za uzrokom radioaktivnosti rude iz Joachimsthala, Bohemia. Bilo je potrabno nekoliko tona rude da se dobije mala količina polonijuma.Ra Bosanski: radijum / English: radium | French: radium | German: Radium | Italian: radio | Polish: rad | Spanish: radio
Pronalazač   Marie and Pierre Curie
Otkriven u   Francuska
Datum   26.12.1898
Porijeklo imena   Od latinske riječi "radius" što znači "zraka"
Opis
Radijum je otkriven 1898 od strane Marie i Pierre Curie u uraninitu iz Sjeverne Bohemie. Mnogo kasnije izolovali su ga 1911. godine Gđa Curie i Debierne elektrolizom rastvora čistoga radijum hlorida, pomoću živine katode. Destilacijom u atmosferi hidrogena, ovaj amalgam je prešao u čisti metal.
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.