| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


Erik Olof Backlund

English

Erik Olof Backlund je rođen 1931 u Skelleftea, Švedska.
Diplomirao 1959 u Karolinska institutu u Štokholmu, Na istom institutu je 1972. odbranio doktorsku disertaciju na temu "Stereotaktički tretman kraniofaringeoma".
Specijalizaciju iz neurohirurgije započeo je 1960. godine kod Herbert Olevecrona i Lars Leksell-a
Nakon specijalizacije postaje odgovorni ljekar na odjeljenju sa 20 kreveta, specijaliziranom za dječiju neurohirurgiju i patologiju selarne/paraselarne i pinealne regije pri bolnici Karolinska u Štokholmu.
U periodu 1975-1983 bio je direktor Gama Knife i šef stereotaktičkog odjela Karolinska bolnice.
Od1983-1993 postaje profesor i dekan Univeziteta u Bergen-u, Norveška, a 1993 postaje šef istraživačkog tima, Univerzitetske bolnice u Linčeping-u (Linkoping) u Švedskoj.
Obavio je ogroman rad na polju edukacije i gostujućih predavanja na polju stereotaktičke hirurgije, uključujući individualno postdiplomsko mentorstvo i organizaciju međunarodnih kurseva.
Napisao je oko 150 naučnih radova, uglavnom o primjeni stereotaktičke tehnike u tretiranju različitih neurohirurških poremećaja, a posebno u primjeni radiohirurških metoda.
Pionir je transplantacije u mozgu kod parkinsonizma.
Primjeri sadašnjeg naučnog projekta su studije o novim načinima razlikovanja između patološkog i normalnog tkiva u slučajima primarnih tumora mozga.
Pisao je članke o MEDICINSKOJ ETICI, moždanoj smrti, transplantaciji itd. Zapaženi su mu članci iz kulture, te društvenih oblasti.

(izvadak iz Liste POČASNIH ČLANOVA Udruženja neurohirurga)
Prevod i foto: dr M.Omerhodžić

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.