| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


dr Jan Hillman tokom mikrohirurške operacije mozga

Predavanje održano u Sarajevu 27. septembra 2000. godine na temu:
"Značaj postoperativne intenzivne njege neurohirurških pacijenata".

 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.