| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk


"Prvi bosanskohercegovački workshop o stereotaksiji i funkcionalnoj neurohirugiji."

Neurohirurška klinika KCU Sarajevo
19. - 27. 09. 2000
Predavač : Erik Olof Backlund - Švedska

Medijski sponzor : Healthbosnia.com
19.09.2000 10 - 11.30 Stereotaksija pojam, razvoj i istorijat
  13 - 14.30 Stereotaksična radiohirurgija
20.09.2000 10 - 11.30 Stereotaksična biopsija
  13 - 14.30 Craniopharyingeoma
21.09.2000 16 - 17.30 "Hands on" - upoznavanje i praktične vježbe sa Leksell-ovim sistemom za stereotaksiju
25.09.2000 10 - 14.30 Stereotaksična operacija na mozgu.
27.09.2000
13 - 15.30 Funkcionalna neurohirurgija
Transplantacije u mozgu
  15.45 - 16.30 Moždana smrt - diskusija

 
Organizatori workshopa    
dr Kemal Dizdarević i dr Merim Omerhodžić    
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.