| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Ovaj rad je prezentiran na godišnjem stručnom sastanku Udruženja radiologa BiH


PRISTUP RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI
PUTEM PERSONALNIH RAČUNARA


M. Omerhodžić; E. Omerhodžić;
K. Dizdarević; F. DalagijaUdruženje radiologa Sabora ljekara Bosne i Hercegovine
Peti godišnji stručni sastanak i Petu godišnja konferencija
Sarajevo 26.decembar 2001. godine
<< Nazad Dalje >>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.