| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Radovi iz oblasti neurohirurgije, neurologije i neurofiziologije :

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LONG TERM SURVIVOR WITH RECURRENT SUPRATENTORIAL HIGH-GRADE ASTROCYTOMA
K. Čustović, M. Omerhodzic, K. Dizdarevic, N. Iblizovic, A. Hasanagic, Z. Merhemic

ISHEMIČNA NEURALNA KASKADA – rapidna neuralna smrt morfološki karakterizirana nekrozom
Dizdarević K., Ćustović K., Omerhodžić M., Ibralić M., Djelilović J.

CREUTZFELDT - JAKOB - ova BOLEST; CREUTZFELDT - JAKOB DISEASE (CJD)
Dizdarević K.

KRANIJALNI CISTIČNI DISRAFIZMI - KRANIJALNI DEFEKTI MEDIJALNOG SRAŠĆENJA
Dizdarević K.

KONGENITALNI SUBPIALNI LIPOM KRANIOSPINALNOG PRIJELAZA KAO UZROK HIDROCEFALUSA
Ćustović K., Dizdarević K., Omerhodžić M., Radović S .

TUMOR OF THE FORAMEN OCCIPITALE MAGNUM: SUCCESSFUL TREATMENT
Jasminka Djelilovic, Faruk Konjhodzic, Kemal Custovic and Ivan Selak

VAKUFSKA BOLNICA (MUSLIM CHARITABLE HOSPITAL) AND FIRST BRAIN OPERATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Konjhodžić F.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.